Nongrowth as a planning alternative a preliminary examination of an emerging issue

Bibliografiska uppgifter
Huvudupphovsman: Finkler, Earl
Materialtyp: Bok
Språk:English
Publicerad: Chicago American Society of Planning Officials c1972.
Ämnen: