Countries of the world and their leaders yearbook, 2007.

Opis bibliograficzny
Format: Książka
Język:English
Wydane: Farmington Hills, Mich. Gale Group c2006.
Hasła przedmiotowe: