"Kaakian na nagraralaog sa paadalan kaidto asin sa ngonyan".

Opis bibliograficzny
1. autor: Janer, Patricio Martinez
Format: Książka
Język:Bikol
Wydane: s.l. s.n. 1951
Seria:Bikol Collection
Hasła przedmiotowe: