Society, state, and market a guide to competing theories of development

Opis bibliograficzny
1. autor: Martinussen, John
Format: Książka
Język:English
Danish
Wydane: London Zed Books 1997.
Hasła przedmiotowe: