World politics trend and transformation

Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Kegley, Charles W.
Tác giả khác: Wittkopf, Eugene R. 1943-
Resource Type: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Belmont, Calif. Thomson/Wadsworth c2007.
Phiên bản:11th ed.
Những chủ đề: