Leibniz political writings

Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Leibniz, Gottfried Wilhelm Freiherr von 1646-1716.
Tác giả khác: Riley, Patrick 1941-
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Latin
Được phát hành: Cambridge Cambridge University Press 1988.
Phiên bản:2nd ed.
Loạt:Cambridge texts in the history of political thought
Những chủ đề: