שליחת רשומה: Webster's new encyclopedic dictionary.