Regional industrial center Region I, Bacnotan, La Union

Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Dacanay, Ma. Antoinette C.
Tác giả khác: Defensor, Maria Benjamin A., Hong, Froilan L. (thesis adviser.), Luis, Prosperidad C. (thesis adviser.)
Resource Type: Luận văn
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: 1993.
Loạt:Visions new decade : Filipino architecture in the year 2000, 1992-1993 series.
Những chủ đề: