Investments

Opis bibliograficzny
1. autor: Bodie, Zvi
Kolejni autorzy: Kane, Alex, Marcus, Alan J.
Format: Książka
Język:English
Wydane: Boston McGraw-Hill/Irwin c2008.
Wydanie:7th ed.
Hasła przedmiotowe: