Investments

Bibliografiska uppgifter
Huvudupphovsman: Bodie, Zvi
Övriga upphovsmän: Kane, Alex, Marcus, Alan J.
Materialtyp: Bok
Språk:English
Publicerad: Boston McGraw-Hill/Irwin c2008.
Upplaga:7th ed.
Ämnen: