APA način citiranja

Manuel L. Quezon.

Čikaški stil citiranja

Manuel L. Quezon.

MLA način citiranja

Manuel L. Quezon.

Upozorenje: Ovi citati možda nisu uvijek 100% točni.