Trích dẫn APA

Manuel L. Quezon.

Trích dẫn kiểu Chicago

Manuel L. Quezon.

Trích dẫn MLA

Manuel L. Quezon.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.