APA način citiranja

Mariano Alvarez.

Čikaški stil citiranja

Mariano Alvarez.

MLA način citiranja

Mariano Alvarez.

Upozorenje: Ovi citati možda nisu uvijek 100% točni.