Trích dẫn APA

Mariano Alvarez.

Trích dẫn kiểu Chicago

Mariano Alvarez.

Trích dẫn MLA

Mariano Alvarez.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.