Trích dẫn APA

Sergio Osmeña: Sr.

Trích dẫn kiểu Chicago

Sergio Osmeña: Sr.

Trích dẫn MLA

Sergio Osmeña: Sr.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.