APA način citiranja

Manuel S. Guerrero.

Čikaški stil citiranja

Manuel S. Guerrero.

MLA način citiranja

Manuel S. Guerrero.

Upozorenje: Ovi citati možda nisu uvijek 100% točni.