Trích dẫn APA

Manuel S. Guerrero.

Trích dẫn kiểu Chicago

Manuel S. Guerrero.

Trích dẫn MLA

Manuel S. Guerrero.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.