APA način citiranja

Carlos P. Romulo.

Čikaški stil citiranja

Carlos P. Romulo.

MLA način citiranja

Carlos P. Romulo.

Upozorenje: Ovi citati možda nisu uvijek 100% točni.