Trích dẫn APA

Carlos P. Romulo.

Trích dẫn kiểu Chicago

Carlos P. Romulo.

Trích dẫn MLA

Carlos P. Romulo.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.