World politics trend and transformation

Bibliografiska uppgifter
Huvudupphovsman: Kegley, Charles W.
Övriga upphovsmän: Wittkopf, Eugene R. 1943-
Materialtyp: Bok
Språk:English
Publicerad: Belmont, Calif. Thomson/Wadsworth c2009.
Upplaga:12th ed.
Ämnen: