APA način citiranja

Teodoro M. Kalaw.

Čikaški stil citiranja

Teodoro M. Kalaw.

MLA način citiranja

Teodoro M. Kalaw.

Upozorenje: Ovi citati možda nisu uvijek 100% točni.