Trích dẫn APA

Teodoro M. Kalaw.

Trích dẫn kiểu Chicago

Teodoro M. Kalaw.

Trích dẫn MLA

Teodoro M. Kalaw.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.