APA način citiranja

Gloria Macapagal-Arroyo.

Čikaški stil citiranja

Gloria Macapagal-Arroyo.

MLA način citiranja

Gloria Macapagal-Arroyo.

Upozorenje: Ovi citati možda nisu uvijek 100% točni.