Trích dẫn APA

Gloria Macapagal-Arroyo.

Trích dẫn kiểu Chicago

Gloria Macapagal-Arroyo.

Trích dẫn MLA

Gloria Macapagal-Arroyo.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.