APA način citiranja

Joseph Estrada.

Čikaški stil citiranja

Joseph Estrada.

MLA način citiranja

Joseph Estrada.

Upozorenje: Ovi citati možda nisu uvijek 100% točni.