Trích dẫn APA

Joseph Estrada.

Trích dẫn kiểu Chicago

Joseph Estrada.

Trích dẫn MLA

Joseph Estrada.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.