Trích dẫn APA

(1975). ACM transactions on mathematical software. New York, N.Y: Association for Computing Machinery.

Trích dẫn kiểu Chicago

ACM Transactions On Mathematical Software. New York, N.Y: Association for Computing Machinery, 1975.

Trích dẫn MLA

ACM Transactions On Mathematical Software. New York, N.Y: Association for Computing Machinery, 1975.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.