Personnel management in government politics and process

Opis bibliograficzny
Kolejni autorzy: Riccucci, Norma., Naff, Katherine C., Shafritz, Jay M., Rosenbloom, David H.
Format: Książka
Język:English
Wydane: Boca Raton, FL CRC Press c2008.
Wydanie:6th ed.
Hasła przedmiotowe: