Trích dẫn APA

Gandhi, M. K. 1., & Das, V. (2006). An Autobiography, or my experiments with truth. New Delhi: Madhubun Educational Books.

Trích dẫn kiểu Chicago

Gandhi, Mohandas Karamchand 1869-1948., và Varsha Das. An Autobiography, or My Experiments With Truth. New Delhi: Madhubun Educational Books, 2006.

Trích dẫn MLA

Gandhi, Mohandas Karamchand 1869-1948., và Varsha Das. An Autobiography, or My Experiments With Truth. New Delhi: Madhubun Educational Books, 2006.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.