American Dietetic Association complete food and nutrition guide

Opis bibliograficzny
1. autor: Duyff, Roberta Larson
Korporacja: American Dietetic Association.
Format: Książka
Język:English
Wydane: Hoboken, N.J. Wiley c2006.
Wydanie:3rd ed.
Hasła przedmiotowe: