Job and work analysis methods, research, and applications for human resource management

Opis bibliograficzny
1. autor: Brannick, Michael T.
Kolejni autorzy: Levine, Edward L., Morgeson, Frederick P.
Format: Książka
Język:English
Wydane: Los Angeles Sage c2007.
Wydanie:2nd ed.
Hasła przedmiotowe: