Using experimental methods in environmental and resource economics

Opis bibliograficzny
Kolejni autorzy: List, John A. 1968-
Format: Książka
Język:English
Wydane: Cheltenham, [England] Edward Elgar c2006.
Seria:New horizons in environmental economics
Hasła przedmiotowe: