Using experimental methods in environmental and resource economics

Bibliografiska uppgifter
Övriga upphovsmän: List, John A. 1968-
Materialtyp: Bok
Språk:English
Publicerad: Cheltenham, [England] Edward Elgar c2006.
Serie:New horizons in environmental economics
Ämnen: