Using experimental methods in environmental and resource economics

Chi tiết về thư mục
Tác giả khác: List, John A. 1968-
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Cheltenham, [England] Edward Elgar c2006.
Loạt:New horizons in environmental economics
Những chủ đề: