The male dancer bodies, spectacle, sexualities

Opis bibliograficzny
1. autor: Burt, Ramsay 1953-
Format: Książka
Język:English
Wydane: London Routledge c2007.
Wydanie:2nd ed.
Hasła przedmiotowe: