Ang alamat ng butiki

Bibliografiska uppgifter
Huvudupphovsman: Reyes, Lucia M.
Övriga upphovsmän: Cortez, Lilia R.
Materialtyp: Bok
Språk:Filipino
Publicerad: Pasig, Metro Manila Integrated Pub. House c1990.
Serie:Butterfly story and coloring book
Ämnen: