Ang alamat ng butiki

Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Reyes, Lucia M.
Tác giả khác: Cortez, Lilia R.
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Filipino
Được phát hành: Pasig, Metro Manila Integrated Pub. House c1990.
Loạt:Butterfly story and coloring book
Những chủ đề: