Adult education.

Opis bibliograficzny
Nowy tytuł:Adult education quarterly.
Poprzedni tytuł:Adult education bulletin.
Adult education journal.
organizacja autorów: American Association for Adult and Continuing Education., Adult Education Association.
Format: Różne nośniki
Język:English
Wydane: Danville Adult Education Association. Ill.
Hasła przedmiotowe: