Adult leadership.

Opis bibliograficzny
Nowy tytuł:Lifelong learning, the adult years.
Korporacja: Adult Education Association.
Format: Różne nośniki
Język:English
Wydane: Mount Morris Adult Education Association of the United States of America. Ill.
Hasła przedmiotowe: