Urbis 5 : making cities work population, urbanization and local governance.

Opis bibliograficzny
organizacja autorów: Philippines. Population Commission., United Nations Population Fund.
Format: Książka
Język:English
Wydane: Mandaluyong City, Metro Manila, Philippines Commission on Population 2004.
Seria:State of the Philippine population report, 2004.
Hasła przedmiotowe: