Παραπομπή APA

Tribhuvan University. Institute of Education. Education quarterly. Bhaktapur, Nepal: Institute of Education.

Παραπομπή Chicago Style

Tribhuvan University. Institute of Education. Education Quarterly. Bhaktapur, Nepal: Institute of Education.

Παραπομπή MLA

Tribhuvan University. Institute of Education. Education Quarterly. Bhaktapur, Nepal: Institute of Education.

Πρόσοχή: Οι παραπομπές μπορεί να μην είναι 100% ακριβείς.