Guinness world records 2008

Bibliografiska uppgifter
Institutionell upphovsman: Guinness World Records Limited.
Övriga upphovsmän: Glenday, Craig.
Materialtyp: Bok
Språk:English
Publicerad: [New York] Guinness World Records c2007.
Ämnen: