Introduction to geographic information systems

Opis bibliograficzny
1. autor: Chang, Kang-Tsung.
Resource Type: Książka
Język:English
Wydane: Boston McGraw-Hill c2008.
Wydanie:4th ed.
Hasła przedmiotowe: