Essentials of materials science and engineering

Bibliografiska uppgifter
Huvudupphovsman: Askeland, Donald R.
Övriga upphovsmän: Fulay, Pradeep P.
Materialtyp: Bok
Språk:English
Publicerad: Australia Cengage Learning c2009.
Upplaga:2nd ed.
Ämnen: