Profiles of worldwide government leaders 2001

Annual.

Opis bibliograficzny
Korporacja: Worldwide Government Directories, Inc.
Resource Type: Książka
Język:English
Wydane: Washington Keesing's Worldwide D.C., 2001.
Hasła przedmiotowe: