Guinness world records 2009

Opis bibliograficzny
Korporacja: Guinness World Records Limited.
Kolejni autorzy: Glenday, Craig.
Format: Książka
Język:English
Wydane: [New York] Guinness World Records c2008.
Hasła przedmiotowe: