General psychology

Dades bibliogràfiques
Autor principal: Sanchez, Custodiosa A.
Altres autors: Abad, Paz F., Jao, Loreto V.
Format: Llibre
Idioma:English
Publicat: Manila Rex Book Store c2002.
Matèries: