Trích dẫn APA

Research bulletin of international education. Tokyo: Research Section of International Education, Center for Education of Children Overseas.

Trích dẫn kiểu Chicago

Research Bulletin of International Education. Tokyo: Research Section of International Education, Center for Education of Children Overseas.

Trích dẫn MLA

Research Bulletin of International Education. Tokyo: Research Section of International Education, Center for Education of Children Overseas.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.