Trích dẫn APA

Silliman University. (1954). The Silliman journal. Dumaguete City: Silliman University.

Trích dẫn kiểu Chicago

Silliman University. The Silliman Journal. Dumaguete City: Silliman University, 1954.

Trích dẫn MLA

Silliman University. The Silliman Journal. Dumaguete City: Silliman University, 1954.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.