Introducing public administration

Detalles Bibliográficos
Autor Principal: Shafritz, Jay M.
Outros autores: Russell, E. W., Borick, Christopher P.
Formato: Libro
Idioma:English
Publicado: New York Pearson Longman c2009.
Edición:6th ed.
Subjects: